กิจกรรม

6 เมษายน

D2 Place
Lai Chi Kok MTR, Exit D2

8 เมษายน

D2 Place
Lai Chi Kok MTR, Exit D2
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

JMKTV x วิต้าพาเที่ยว
รายงานข่าวของสื่อ

ไม่ทั้งหมด
HK FUN (22/3)
Stars HK (22/3)
Headline Daily (21/3)
Yahoo! HK (21/3)
Sina HK (21/3)
Wenweipo (20/3)
MoneySmart.hk (17/3)
HK People Travel (15/3)
U Magazine (15/3)